Prirodna izvorska voda „GORA“ je sa niskim sadržajem minerala i veoma dobro hidrira organizam. Hemijskom analizom utvrđeno je da prirodna izvorska voda „Gora“ po svom hemijskom sastavu spada u „Meke vode“ jer ima niski ukupni sadržaj minerala od kojih prevladavaju ioni kalcija i bikarbonata koji su karakteristični predstavnici topivih krečnjačkih stijena.

Zbog niskog sadržaja natrijuma Gora se preporučuje i onima koji drže dijetu koja zahtjeva nizak sadržaj natrijuma tj. Pogodna je za dijetu sa manjim sadržajem natrijuma prema Anexu III Pravilnika o prirodnim mineralnim i prirodnim izvorskim vodama (Sl. Glasnik  BiH, br. 26/10 i 32/12).